Jogi nyilatkozatJelen honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a G-Privatum Kft. (a továbbiakban: G-Privatum).


A G-Privatum ezúton tájékoztatja a www.g-privatum.hu weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 1. Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A G-Privatum kizárólag a Látogató által e-mailben, űrlapon vagy a keresési paraméterek elmentésekor rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a G-Privatum nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a G-Privatum a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.
 2. A G-Privatum az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben a Látogató által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel kapcsolatosan a számítógépes rendszerében automatikusan képződő technikai adatokat (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie) a weboldal látogatottságának, forgalmának mérésére, diagnosztikai és piackutatási célokra kezeli. A Látogató az internet böngészésére használt szoftver Eszközök –> Beállítások –> Adatvédelem menüpontjában megtilthatja a fenti cookie-k használatát, azonban ezzel elfogadja, hogy így nem tudja majd igénybe venni a www.g-privatum.hu weboldal összes szolgáltatását. A G-Privatum ezen statisztikai célokból feldolgozott adatokat kizárólag személyes azonosításra alkalmatlan formában használja fel.

  A Látogató a cookie-k elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy azok személyazonosításra alkalmatlan információi alapján a G-Privatum a Google Remarketing rendszer segítségével érdeklődési körének megfelelő, egyedi ajánlatokat és információkat jelenítsen meg külső szolgáltatók (közöttük a Google) internetes reklámfelületein. A Látogató a Google rendszerében letilthatja az ilyen jellegű, érdeklődési kör alapján megjelenített hirdetéseket a http://www.google.com/settings/ads címen, „Az Ön érdeklődési körén alapuló hirdetések” opció kikapcsolásával.
 3. Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a G-Privatum figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.
 4. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a G-Privatum abból a célból kezeli, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a G-Privatumennek megfelelően kizárólag az alábbi célok érdekében kezeli:

  a.) a G-Privatum márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokra irányuló igények legteljesebb kielégítése;
  b.) minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése;
  c.) a G-Privatum márkanév használatára mindenkor jogosult szolgáltatók aktuális szolgáltatásainak ismertetése, ajánlása.


  A G-Privatum a Látogatók személyes adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adhatja át, illetve továbbíthatja:

  a.) a G-Privatum Kft. közvetlen és közvetett tulajdonosi érdekkörébe tartozó vállalkozások;
  b.) a G-Privatum márkanév jogszerű használatára mindenkor jogosult szolgáltattatók részére, a márkanév használatára vonatozó szerződésük időtartama alatti felhasználásra;
  c.) a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.


  A G-Privatum haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.
 5. A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a G-Privatum által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

  A Látogató ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, a G-Privatum Kft. hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A G-Privatum a kérelem benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedést.

  A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.
 6. Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a G-Privatum az info@g-privatum.hu email-címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre (www.g-privatum.hu/hirlevel/leiratkozas) kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését.
 7. A G-Privatum minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A G-Privatum a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.
 8. A weboldalon található, más (nem a G-Privatum által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a G-Privatum felelősséget nem vállal.
 9. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a G-Privatum felelősséget nem vállal.
 10. A weboldal üzemeltetőjének elérhetősége:

  G-Privatum Kft.
  Cím: 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 7.
  Telefon: +36 30 694 6829
  E-mail: info@g-privatum.hu
G-Privatum 11